KURS "PROWADZĄCY STRZELANIE"

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM KURSIE NA UPRAWNIENIA "PROWADZĄCY STRZELANIE"

Firma szkoleniowa SPECTRUM i Zarząd Powiatowy LOK w Międzyrzeczu informuje, że w dniach 19-21.03.2021   roku, organizuje kurs "PROWADZĄCY STRZELANIE".

Kurs w wymiarze 26 godzin zostanie przeprowadzony wg harmonogramu:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna 19.03.2021 godz. 16:00 - ZP LOK Międzyrzecz, ul. Chrobrego 23.
 2. Szkolenie teoretyczne 20.03.2021 – Międzyrzecz ul. Chrobrego 23.
 3. Szkolenie praktyczne oraz egzamin 21.03.2021 – Strzelnica SPECTRUM.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • ukończyły 21 lat
 • przedłożą orzeczenie lekarskie potwierdzające możliwość udziału w szkoleniu wydane jednorazowo przez lekarza specjalisty medycyny sportowej. Funkcjonariusze Policji, ABW, SW, SG, SOP i innych oraz żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych RP mogą przedstawić "Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy".
 • posiadają umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Koszt uczestnictwa jednego kursanta: 650,00 zł.

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnienia "Prowadzący Strzelanie" Ligi Obrony Kraju (LOK), potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

 • A - pneumatyczna;
 • B - palna bocznego zapłonu;
 • C - palna centralnego zapłonu;
 • D - maszynowa (pistolet);
 • E - samoczynna;
 • F - gładkolufowa (powtarzalna - pump action);
 • G - gładkolufowa;

Uwaga! Warunkiem zorganizowania kursu będzie uczestnictwo minimum 10 osób !

Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 16 marca 2021r. podając dane potrzebne do organizacji kursu i wyrobienia legitymacji. Rejestracja pod adresem: https://forms.gle/kfDr9AWyJFPU4pgw7

Opłatę za kurs należy przesłać do dnia 16 marca 2021 roku na konto:

Lubuska Organizacja Wojewódzka LOK, w Gorzowie Wlkp.

nr konta : 65 1240 6843 1111 0000 4983 6459

z dopiskiem " Kurs Prowadzący Strzelanie Międzyrzecz"

Informacji na temat kursu tylko telefonicznie udziela Bogdan WALCZAK pod nr tel. 531 281 340.